Madara 14
10612 Tallinn
Estonia

Tel.: +372 648 4962
info@mnemosyne.ee

LingidLinks

ÜldisedGeneral

Eesti riigiasutused
State Institutions


Eesti ülikoolid, arhiivid, muuseumid, raamatukogud

Estonian universities, archives, museums, libraries


Eesti ajaloolise teabe andmekogusid

Digital resources for historical research


Asutused, instituudid, raamatukogud ja arhiivid väljaspool Eestit

Institutions, institutes, libraries and archives outside Estonia