Suur-Ameerika 12
10119 Tallinn
Estonia

Tel.: +372 648 4962
+372 6645 039
info@mnemosyne.ee

Max Jakobsoni komisjon

Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvahelise Komisjoni (tuntud ka kui Max Jakobsoni komisjon) moodustamise kuulutas välja Eesti president Lennart Meri 1998. aasta sügisel. Lennart Meri kutsus ka komisjoni liikmed. Komisjoni esimene istung peeti 1999. aasta jaanuaris. Komisjon seadis oma eesmärgiks Eestis ja Eesti Vabariigi kodanike vastu toime pandud inimsusvastaste kuritegude uurimise, mis pandi toime alates Eesti okupeerimisest 1940. aasta juunis. Oma tegevuses lähtus komisjon Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 1998. aastal vastu võetud Rooma Statuudi definitsioonidest inimsusvastaste kuritegude, sõjakuritegude ja genotsiidi kohta. Max Jakobsoni komisjon ei olnud kohtuasutus, komisjoni ajaloolise uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada toimepandud kuriteod ja nende ajalooline taust.

Komisjon avaldas kolm raportit:

  1. Saksa okupatsioon Eestis 1941–1944 (avaldati 2001)
  2. Nõukogude okupatsioon Eestis 1940–1941 (avaldati 2004)
  3. Nõukogude okupatsioon Eestis alates aastast 1944 (avaldati 2008).

Komisjoni raportite aluseks olnud uurimistööd on avaldatud kahe raamatuna:

  1. Estonia 1940–1945. Reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity (Tallinn 2006)
  2. Estonia since 1944. Reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity (Tallinn 2009)

Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvaheline Komisjon lõpetas oma tegevuse 2008. aasta detsembris peetud koosolekuga (vt pressiteade www.president.ee lehel).

Max Jakobsoni komisjoni tegevust sovetiaja uurimisel jätkab Eesti Mälu Instituut, mis on võtnud oma tegevuse aluseks ÜRO Inimõiguste Ülddeklaratsiooni.

Max Jakobsoni komisjoni raportid on avaldatud inglise, vene ja eesti keeles siinsel koduleheküljel. Komisjoni raamatute ostmiseks palume saata elektronkiri Eesti Mälu Instituudi aadressile või helistada Eesti Mälu Instituudi üldtelefonil.

Toomas Hiio
Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvahelise Komisjoni tegevsekretär 1998–2008

Max Jakobsoni komisjoni kodulehega võite tutvuda aadressil
http://www.mnemosyne.ee/hc.ee