Madara 14
10612 Tallinn
Estonia

Tel.: +372 648 4962
info@mnemosyne.ee


Juhatuse liikmed

Toomas Hiio
dr. Meelis Maripuu

Vanemteadurid

dr. Peeter Kaasik
dr. Meelis Saueauk

Teadurid

Argo Kuusik
Aivar Niglas
mag. Eli Pilve

Töötajate e-maili aadressid on kujul eesnimi.perenimi@mnemosyne.ee


Members of the Board

Toomas Hiio
Meelis Maripuu, PhD

Senior Researh Fellows

Peeter Kaasik, PhD
Meelis Saueauk, PhD

Researh Fellows

Argo Kuusik
Aivar Niglas
Eli Pilve, MA

E-mail addresses have the format of forename.surname@mnemosyne.ee